Life is all about dreaming and doing your best to make them come true... (Tuomas Holopainen)

October 2009

Jééé :D

28. october 2009 at 16:32 | Reika-chan |  Denníček
Vyliahla sa mi Atan z vajíčka :D:D Dakujem vsetkych ktory na nu poctivo klikali a zvysovali level!!
Nymphomaniac Fantasia/Fantázia Nymfomanky - Nightwish (preklad)

26. october 2009 at 20:38 | MirabelS
Vôňa ženy, ktorá nebola moja...

Vitaj doma, zlato
Chýbala som ti?
Praješ si zotrvať v
drahej láske?

Dotkni sa mojej mliečnej pokožky
Pocíť oceán
Lízaj ma hlboko
Počúvaj hviezdny chór

Roztrhni túto krajku
Ktorá ma väzní
Ale daj si pozor na očarenie
Pretože moja zmyselnosť je tvojím zabudnutím

Stará láska leží hlboko, povedal si
Hlbšie by mala byť rana medzi tvojimi nohami


Originál


Nymphomaniac Fantasia - Nightwish

26. october 2009 at 20:10 | Reika-chan

The scent of a woman was not mine...

Welcome home, darling
Did you miss me?
Wish to dwell in dear love?

Touch my milklike skin
Feel the ocean
Lick my deepest
Hear the starry choir

Rip off this lace
that keeps me imprisoned
But beware the enchantment
for my eroticism is your oblivion

Old love lies deep, you said
Deeper shall be the wound between your legs

Preklad
Tutankhamen/Tutanchamon - Nightwish (preklad)

23. october 2009 at 19:55 | MirabelS
noo tak kedze blog akosi blbne nedam vam sem jeden strašidelný obrazok ktoreho sa uplne bojim, lebo to vyzera jak keby sa na vas skutocne dival...

Keď slnko zapadá za pyramídy
Aby ma pozdravilo svojimi lúčmi
Zacloním si oči rukou
Aby som videla plamene tvojho vozňa

Pozeraj sa ako pred tebou kľačím
Počúvaj ako mačky mňaukajú v chráme
Túžia po mlieku ktoré si cascaded
Ako ja túžim po tom sľubovanom poklade

Poklad
Tutanchamona
Som to ja
Zober ma so sebou
Cez hviezdnu bránu
Do údolia kráľov

Obetuj ma
Tutanchamon
A nechaj ma byť tvojou kráľovnou
Vezmi ma
Dnes a navždy
Budeme plodiť aby sme zaplnili celú zem

Tri tisícročia som strážila tvoj odpočinok
Tvoj spánok v mocnom Fénixovom hniezde
Ale dnes bola tma v hrobke porušená
Pretože Carter(prievozník /asi/) prišiel vyslobodiť mójho milovaného

Poklad
Tutanchamona
Som to ja
Zober ma so sebou
Cez hviezdnu bránu
Do údolia kráľov

Obetuj ma
Tutanchamon
A nechaj ma byť tvojou kráľovnou
Vezmi ma
Dnes a navždy
Budeme plodiť aby sme zaplnili celú zem

Poklad
Tutanchamona
Som to ja
Zober ma so sebou
Cez hviezdnu bránu
Do údolia kráľov


Obetuj ma
Tutanchamon
A nechaj ma byť tvojou kráľovnou
Vezmi ma
Dnes a navždy
Budeme plodiť aby sme zaplnili celú zem


Originál


Tutankhamen - Nightwish

14. october 2009 at 20:33 | reika-chan

As the sun sets beyond the pyramids
To greet me with its rays
I place my hand on my forehead
To see your chariots' flames

Watch me kneel before you
Hear the cats meowing in the temple
They yearn the milk you cascaded
As I yearn that promised treasure

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
Take me with you
through the stargate
To the valley of the kings

Sacrifice me
Tutankhamen
And let me be your queen
Take me
Tonight and always
We'll breed to fill all earth

Three milleniums it took me to guard your rest
Your slumber in mighty Phoenix's nest
But tonight the darkness in the tomb has perished
For Carter has come to free my beloved


Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
Take me with you
through the stargate
To the valley of the kings

Sacrifice me
Tutankhamen
And let me be your queen
Take me
Tonight and always
We'll breed to fill all earth

Preklad


Angels Fall First/Anjeli padajú prví - Nightwish (preklad)

11. october 2009 at 17:19 | reika-chan
Anjelska tvár sa na mňa usmieva
Pod titulkom tragédia
Ten úsmev mi dáva teplo
Zbohom - nie je čo povedať
Vedľa kríža na tvojom hrobe
A tie večne horiace sviečky

Potrebovala som inde
Aby som nám pripomenula krátkosť nášho času
Padali im slzy
Slzy lásky, slzy strachu
Pochovaj moje sny, vyhrab moje trápenia
Ach bože, prečo
Anjeli padajú prvý?

Nie som pokojná pri myšlienke na Shangri-La
Ani osvietené lekcie Krista
Nikdy nepochopím význam pravdy
Neznalosť ma vedie k svetlu

Potrebovala som inde
Aby som nám pripomenula krátkosť nášho času
Padali im slzy
Slzy lásky, slzy strachu
Pochovaj moje sny, vyhrab moje trápenia
Ach bože, prečo
Anjeli padajú prvý?

Zaspievaj mi pieseň
O tvojej kráse
O tvojom Kráľovstve
Nechaj melódie tvojej harfy
Pohladiť tých, ktorých stále potrebujeme

Včera sme si potriasli rukami
Priateľ môj
Dnes mesačný lúč osvieti moju cestu
Môj ochranca


Originál


Angels Fall First - Nightwish

11. october 2009 at 16:05 | reika-chan
Toto je uplne strašne krásna pieseň!!

An angelface smiles to me
Under a headline of tragedy
That smile used to give me warmth
Farewell - no words to say
beside the cross on your grave
and those forever burning candles

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of our time
Tears laid for them
Tears of love, tears of fear
Bury my dreams, dig up my sorrows
Oh, Lord why
the angels fall first

Not relieved by thougts of Shangri-La
Nor enlightened by lessons of Christ
I'll never understand the meaning of the right
Ignorance lead me into the light

Needed elsewhere
to remind us of the shortness of our time
Tears laid for them
Tears of love, tears of fear
Bury my dreams, dig up my sorrows
Oh, Lord why
the angels fall first

Sing me a song
of your beauty
of your kingdom
Let the melodies of your harps
caress those whom we still need

Yesterday we shook hands
My friend
Today a moonbeam lightens my path
My guardian

Preklad


Happiness of Umbrella

11. october 2009 at 15:31 | reika-chan |  Layouty
ukazka

Lucy

10. october 2009 at 21:45 | reika-chan |  Moje kresbičky
Táákže kto chce vydieť moje posledné majstrovské dielo xD nech klikne na celý článok... To má byť akože Lucy z Elfen lied ako dieťa (ak ste niekto pozerali Elfen Lied special tak odtial to je :))Astral romance/Hviezdna romanca - Nightwish (preklad)

10. october 2009 at 20:59 | reika-chan
Nočný koncert
Svetlo siečky mi šepká kam ísť
Chválospev hviezd je mojím sprievodcom
Zatiaľ čo putujem týmto nočným chodníčkom

Vyšívka hviezd
Vyzlieka moje podity k tejto zemi
Pošli mi búrku aby vyliečila moje rany
A nechaj túto nahotu byť mojím zrodením

Makrokozmus vlial svoju silu do mňa
A nádeje stohto sveta, ktorý musím opustiť
Nočné prianie, ktoré som ti poslala pred storočiami
počuli tí, čo prebývajú v žiali

Vzdialenosť medzi našou svadobnou posteľou
Čaká na moju smrť
Prach galaxie ma berie za ruku
Vedie ma do mojej milovanej zeme

Zabitý gilotínou smrti
Dostal som list z hĺbky
Sen mojej milenky nosím v sebe

Pohladenie najstrejšieho noža
Požiadal som ťa o ruku
Lúče zapadajúceho slnka
Moje slzy boli vyplakané kôli nedodržaným sľubom

Poď ku mňe
A pomôž mi uveriť
Znova v teba a tvoju lásku

Nad vesmírom
Pod veľkým okom
Budem po tebe navždy túžiť


2. verzia
Nočný koncert
Svetlo siečky mi šepká kam ísť
Chválospev hviezd je mojím sprievodcom
Zatiaľ čo putujem týmto nočným chodníčkom

Vyšívka hviezd
Vyzlieka moje podity k tejto zemi
Pošli mi búrku aby vyliečila moje rany
A nechaj túto nahotu byť mojím zrodením

Makrokozmus vlial svoju silu do mňa
A nádeje stohto sveta, ktorý musím opustiť
Nočné prianie, ktoré som ti poslala pred storočiami
počuli tí, čo prebývajú v žiali

Vzdialenosť medzi našou svadobnou posteľou
Čaká na moju smrť
Prach galaxie ma berie za ruku
Vedie ma do mojej milovanej zeme

Táto neustála túžba po tvojom dotyku
Tento horký oceán nenávisti a bolesti
Táto osamelosť, musím byť kto som


Oceány sú osamelé ako ja
Niekto odnesie tento môj dar
Beštie nemajú charizmu!
Ale stále ťa navždy milujem

Poď ku mne
Zachráň ma od teba
A od všetkých dní zeme

Už nie je čo povedať
Ostali iba spomienky
a potom rozlúčka, moja cestička pokračuje navždy


OriginálAstral Romance - Nightwish

6. october 2009 at 18:54 | reika-chan
Máte na výber až dve verzie tejto piesne :) Mne osobne sa viac páči tá prvá, z albumu Angel fall first... Bohužial tú som našla len v takejto zlej kvalite... no aspoň dačo :))A nocturnal concerto
candlelight whispers me where to go
Hymn of gathering stars as my guide
whilst I wander on this path of the night

Embroidery of the stars
undress my feelings for this earth
Send me your salva to heal my scars
and let this nakedness be my birth

Macrocosm poured its powers on me
And the hopes of this world I now must leave
The nightwish I sent you centuries ago
has been heard by those who dwelled in a woe

The distance of our bridal bed
Await for me to be dead
Dust of the galaxies take my hand
Lead me to my beloved's land

Departed by the guillotine of death
I received a letter from the depth
The dream of my lover it carried inside

Caressed by the sharpest knife
I asked you to be my wife
Rays of the setting sun
were my tears wept upon promises undone

Come to me
Make me believe
to you and your love again

Above the universe
Beneath the Great Eye
I shall desire you forevermore

2. Verzia

A nocturnal concerto
Candlelight whispers me where to go
Hymn of gathering stars as my guide
While I wander on this path of the night Embroidery of the stars
Undress my feelings for this earth
Send me your salva to heal my scars
And let this nakedness me my birth

Macrocosm poured its powers on me
And the hopes of this world I now must leave
The nightwish I sent you centuries ago
Has been heard by those who dwelled in a woe

The distance of our bridal bed
Await for me to be dead
Dust of the galaxies take my hand
Lead me to my beloved's land

"This constant longing for your touch
This bitter ocean of hatred and pain
This loneliness I need to be who I am"

"The oceans are as lone as I
Somebody take away this gift of mine
No charisma for the beast!
But still I love you forevermore"

"Come to me
Deliver me from you
And from all the days of the Earth"

No last words to say
Only memories remain
A farewell then, my path goes forever on

Preklad

zdroj: darklyric

Články

5. october 2009 at 18:35 | reika-chan


The Carpenter/Tesár - Nightwish (preklad)

2. october 2009 at 20:08 | MirabelS
Kto si?
Muž odsúdení k šíreniu spasenia
V priebehu storočí.
Prečo?
Bolo víno z grálu
Príliš trpké pre človeka?

Tesár
Vyrezal si svoju kotvu
Na umierajúcich dušiach ľudstva
Na hrobe tohto neznámeho vojaka
Ležia nástroje toho
Ktorý pre nás zomrel
Nástroje tesára

Ten ktorého bozkajú
Ten istý starý
Sen o ich drahom záchrancovi
Pobozkaj ich hlboko a
Rozplač ich
Kvôli sľuby večného mieru

Tesár
Vyrezal si svoju kotvu
Na umierajúcich dušiach ľudstva
Na hrobe tohto neznámeho vojaka
Polož nástroje toho
Ktorý pre nás zomrel
Nástroje tesára

Počujem ťa
Cez symfonické hlasy prírody
Čistota o ktorej by som nikdy nemohla pochybovať
Hovoria mi ,aby som ležala na tráve
A pozorovala svojho spasiteľa
Ukrižovaného za čvirikania vtákov

Tesár
Vyrezal si svoju kotvu
Na umierajúcich dušiach ľudstva
Na hrobe tohto neznámeho vojaka
Polož nástroje toho
Ktorý pre nás zomrel
Nástroje tesára


Originál


The Carpenter - Nightwish

2. october 2009 at 19:45 | reika-chan


Who are you?
Man condemned to shine a salvation
throughout the centuries
Why ?
Was the wine of the grail
too sour for man to drink

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us had died
Tools of the carpenter

The one they lick
The same old sick
dream of their precious saviour

Kiss them deep and

make them weep
over promises of eternal peace

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter

I hear you
through the symphonic voices of nature
- the purity I could never doubt
They tell me to lie on the grass
and observe my saviour
The one crucified to the chirping of birds

The carpenter
carved his anchor
on the dying souls of mankind
On the tomb of this unknown soldier
lay the tools of the one
who for us has died
Tools of the carpenter

Preklad


Zdroj: darklyric